Lễ nhận huân chương lao động hạng ba

Nhận giải chất lượng quốc gia năm 2012

Hội đồng quản trị công ty

Đội ngũ nhân sự công ty

Bằng khen huân chương lao động hạng ba

Huân chương lao động hạng ba

Giấy chứng nhận iso

Giấy chứng nhận chất lượng quốc gia

Giấy chứng nhận thương hiệu mạnh

Giấy chứng nhận LAS-XD

Cúp bạc

Siêu cúp thương hiệu mạnh

Cúp Bạch Thái Bưởi

Bằng khen UBND tỉnh

Cúp bạc 2013
 

Đơn vị thành viên

This is an example of a HTML caption with a link.