TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NINH THUẬN THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN GẠCH ĐẤT SÉT NUNG NHÀ MÁY GẠCH TUYNEN PHƯỚC NAM. THỜI GIAN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 07/8/2020.


 

Đơn vị thành viên

This is an example of a HTML caption with a link.