Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Ninh Thuận thông báo điều chính giá bán gạch tại Nhà máy gạch tuynen Phước Nam, thời gian thực hiện từ ngày 08/6/2020.


 

Đơn vị thành viên

This is an example of a HTML caption with a link.