TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NINH THUẬN THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIÁ CÁC LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐANG SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI CÔNG TY NHƯ SAU: 

Đơn vị thành viên

This is an example of a HTML caption with a link.