Các sản phẩm và dịch vụ chính của Công ty: Thực hiện theo nội dung ngành nghề được Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Công ty cổ phần xây dựng Ninh Thuận số 4500221195 vào ngày 31/8/2017 (đăng ký thay đổi lần thứ 14) với các lĩnh vực như sau:
1. Xây dựng các công trình: công nghiệp, dân dụng và nhà ở;
2. Xây dựng các công trình giao thông;
3. Xây dựng các công trình thủy lợi;
4. Xây dựng công trình đường ống thoát nước;
5. Khai thác: đá, cát, sỏi, đất sét;
6. Sản xuất vật liệu xây dựng: gạch, đá, ngói, cát, bê tông thương phẩm, bê tông nhựa nóng;
7. Kinh doanh các loại vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
8. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: kinh doanh nhà ở, cho thuê nhà ở, cho thuê đất, cho thuê nhà phục vụ các mục đích kinh doanh.
9. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.
10. San lấp mặt bằng và khai hoang đất sản xuất;
11. Xây dựng công trình: điện trung và hạ thế;
12. Nuôi trồng thủy sản;
13. Xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng.
14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. 

Đơn vị thành viên

This is an example of a HTML caption with a link.