Để bảo đảm sự tồn tại và phát triển bền vững trong cơ chế cạnh tranh thị trường, Công ty xác lập đó là nguồn nhân lực - tác nhân quyết định. Chính vì vậy nguồn nhân lực luôn được đảm bảo ở mức ngang tầm và đủ quân số để bảo đảm cân đối trong quá trình điều hành.
- Mô tả chung về lực lượng lao động:
+ Phân loại người lao động, trình độ học vấn:
Tổng số lao động đến thời điểm báo cáo (năm 2020): 300
Đại học: 40 người;
Cao đẳng, cao đẳng nghề: 8 người; 
Trung cấp, trung cấp nghề: 13 người;
Sơ cấp nghề: 18 người;
Dạy nghề thường xuyên: 43 người;
Lao động phổ thông: 178 người;


 
Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Nhân sự công ty
Hội đồng quản trị: 4 người

+ Chủ tịch hội đồng quản trị:            Đàm Văn Tiến

+ Phó Chủ tịch hội đồng quản trị:     Nguyễn Văn Quang - Tổng Giám đốc
                                                          - Năm sinh: 1974
                                                          - Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

+ Thành viên hội đồng quản trị:        Lê Minh Cảnh - Phó Tổng Giám đốc
                                                                             - Năm sinh: 1968
                                                          - Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

+ Thành viên hội đồng quản trị:        Nguyễn Duy Nguyên - GĐ nhà máy gạch Mỹ Sơn
                                                          - Năm sinh: 1978
                                                          - Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

 

 
                                                                              
 
+ Đại học:                               
- Quản trị kinh doanh: 6
- Xây dựng dân dụng và CN: 10
- Xây dựng cầu đường: 2
- Vật liệu xây dựng: 1
- Tài chính kế toán: 13
- Cơ khí: 4
- Mỏ địa chất: 3
- Thủy lợi: 2
- Kinh tế kế hoạch: 1
- Ngoại thương: 1
- Ngoại ngữ: 1
+ Cao đẳng:
- Quản trị kinh doanh: 2
- Xây dựng dân dụng và CN: 1
- Cơ khí: 6
+ Trung cấp:
- Tài chính kế toán: 8
- Xây dựng dân dụng và CN: 2
- Lao động tiền lương: 1
- Mỏ địa chất: 1


 
 
 

Đơn vị thành viên

This is an example of a HTML caption with a link.